Lervinit Home-Based Actived Learning Program

คอร์สเรียนเสริมสำหรับเด็ก อายุ 3 - 6 ปี ให้เติบโตสมวัย มีพัฒนาการที่ดี ด้วยกิจกรรมเสริมพัฒนาการ แบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ โดยนักวิชาการปฐมวัยมืออาชีพ เน้นให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในคลาสเรียน และ สามารถสอนลูกน้อยด้วยตนเองนอกเวลาต่อได้
สอนโดย

โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต


ผู้เชี่ยวชาญในการ จัดการศึกษาปฐมวัย

ที่สอนแนวบูรณาการ มากว่า 23 ปี

" เจ้าของนวัตกรรม Home-based Active Learning"

จุดเด่นของเรา

ทำให้เด็กสนใจการเรียนรู้  

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

เชื่อมโยงทักษะทางวิชาการ

บริการของเราเรียนสดผ่านวิดีโอคอล

คอร์สเรียนสำหรับเด็ก แบบเรียนสด กับครูผู้เชี่ยวชาญในการดูแล เสริมพัฒนาการ เด็กอนุบาล เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ ทำให้เด็กคุ้นเคย ช่วยแนะนำ และ เสริมพัฒนาการเด็กได้เหมือนเจอตัวจริงเรียนผ่านวิดีโอที่บันทึกไว้

คอร์สเรียนเด็กอนุบาล เด็กปฐมวัย แบบวีดีโอ อัดเน้นด้วยเนื้อหาคุณภาพให้คุณพ่อ คุณแม่ และ เด็ก เปิดให้ลูกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทบทวนซ้ำได้ให้คำแนะนำผู้ปกครอง

คอร์สเรียนเด็กอนุบาล ที่เน้น ครอบครัวเป็นพื้นฐาน ให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ปกครองร่วมส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านแก่เด็กๆ ได้ด้วยตนเอง ได้ที่บ้าน

คอร์สเรียนของเรา

โรงเรียนอนุบาลวิชาเลิศวินิต

โรงเรียนเสริมพัฒนาการ และ ทักษะวิชาการ สำหรับเด็กปฐมวัย


รับสมัครเด็ก อายุ 3 ปี - 6 ปี

สอบถาม สมัครเรียน


โทร 02-924-3396


หรือ


Line id: lvn66